O mnie

Jestem entuzjastą automatyzacji, zarówno w moim życiu prywatnym oraz zawodowym. Głównym powodem tego jest CZAS - jedna z najcenniejszych rzeczy jaką posiadamy. Współczesna technologia pozwala nam projektować i wdrażać przyjazne dla użytkownika rozwiązania, które znacząco mogą poprawić sposób w jaki na co dzień żyjemy lub pracujemy. Podstawą tych rozwiązań są DANE - następna cenna rzecz, która wymaga jednak odpowiedniej ochrony. Bezpieczeństwo Informacji (ang. Information Security) 1 to dziedzina zajmująca się ochroną danych i jest ona moim kolejnym zainteresowaniem. Powinno ono być brane pod uwagę podczas prac nad każdym produktem, już na początkowym etapie jego tworzenia oraz odpowiednio utrzymywane w trakcie całego cyklu życia produktu. Mam przyjemność zajmować się obiema kwestiami pracując jako Inżynier Bezpieczeństwa (ang. Security Engineer) oraz Inżynier DevOps (ang. DevOps Engineer). Jestem odpowiedzialny za utrzymywanie i rozwój procesu Vulnerability Assessment 2 przez większość mojej kariery zawodowej.

Promuję otwarty sposób pracy. Z punktu widzenia oprogramowania oznacza to, że jeśli to możliwe, moje rozwiązania udostępniam w formie Otwartego oprogramowania (ang. Open Source) 3 lub Otwartego oprogramowania w obrębie organizacji (ang. Inner Source) 4. Mam nadzieję, że projekty, notatki oraz inne materiały, którymi się tutaj podzielę okażą się przydatne również dla Ciebie.


  1. Przeczytaj o Bezpieczeństwie Informacji w słowniku. ↩︎

  2. Przeczytaj o Ocenie podatności w słowniku. ↩︎

  3. Przeczytaj o Open Source w słowniku. ↩︎

  4. Przeczytaj o Inner Source w słowniku. ↩︎