LimberDuck

Starred by users

LimberDuck logo

LimberDuck (wym. ˈlɪm.bɚ dʌk) jest projektem rozpoczętym 26 listopada 2018 roku. Głównym celem tego projektu jest stworzenie zestawu darmowych narzędzi Open Source 1 dedykowanych dla Inżynierów Bezpieczeństwa (ang. Security Engineers), którzy chcą zautomatyzować swoją pracę, zmniejszyć obciążenie zadaniami oraz skupić się na analizie danych.

Strona projektu Strona projektu na GitHub

nessus file analyzer #

Latest Release version GitHub Release Date PyPI - Downloads License Supported platform

Jest to narzędzie z graficznym interfejsem użytkownika (ang. GUI), które pozwala na konwersję wielu plików nessus zawierających wyniki skanów wykonanych za pomocą aplikacji Nessus lub Tenable.sc wydanych przez © Tenable, Inc. które to aplikacje często wykorzystywane są w procesie Oceny Podatności (ang. Vulnerability Assessment) 2. Przeparsowane wyniki skanów są eksportowane do arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel (xlsx) ułatwiając ich analizę.

Wykorzystanie pamięci operacyjnej będzie utrzymywane na niskim poziomie nawet podczas parsowania plików o dużym rozmiarze. Narzędzie to można uruchomić na systemach operacyjnych Windows, MacOS czy GNU Linux. Wynikiem działania jest arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel (xlsx) z zakładkami zawierającymi kolejno dane: podsumowanie całego skanu, podsumowanie wszystkich przeskanowanych hostów, wszystkie szczegółowe wyniki na temat wykrytych podatności 3 czy niezgodności. Jest to darmowe narzędzie Open Source 1.

nessus file reader #

Latest Release version GitHub Release Date PyPI - Downloads License Supported platform

Jest to moduł pythonowy pozwalający na szybkie parsowanie plików nessus zawierających wyniki skanów wykonanych za pomocą aplikacji Nessus lub Tenable.sc wydanych przez © Tenable, Inc. które to aplikacje często wykorzystywane są w procesie Oceny Podatności (ang. Vulnerability Assessment) 2. Moduł ten pozwala na pobranie danych poprzez funkcje zgrupowane w następujące kategorie: plik, skan, host, oraz plugin. Możliwe jest pobranie konkretnych informacji z wskazanych plików z wynikami skanów w formacie nessus np. rozmiar pliku, nazwa raportu, nazwy przeskanowanych hostów, liczba hostów podanych jako cel skanu, lista hostów przeskanowana z wykorzystaniem testów wymagającymi uwierzytelniania, liczba wykrytych podatności dla każdego współczynnika ryzyka (ang. Risk Factor), dokładny czas skanu poszczególnych hostów, właściwy wynik zwrócony przez wskazany plugin (ang. plugin output) oraz wiele innych. Jest to darmowe narzędzie Open Source 1.

converter csv #

PyPI - Downloads License Supported platform

Jest to narzędzie z graficznym interfejsem użytkownika (ang. GUI), które pozwala na konwersję wielu plików csv o dużych rozmiarach do plików xlsx, utrzymując wykorzystanie pamięci operacyjnej na niskim poziomie. Narzędzie to można uruchomić na systemach operacyjnych Windows, MacOS czy GNU Linux. Jest to darmowe narzędzie Open Source 1.


  1. Przeczytaj o Open Source w słowniku. ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎

  2. Przeczytaj o Ocenie Podatności w słowniku. ↩︎ ↩︎

  3. Przeczytaj o podatnościach w słowniku. ↩︎