10 niezbędnych rozszerzeń do Visual Studio Code, z których powinien korzystać każdy inżynier IT

 • 2022-01-24  
 • 2024-01-06
 •  

Jeśli wykorzystujesz Visual Studio Code do pracy, sprawdź te rozszerzenia. Jestem pewien, że przyspieszą one twoją pracę.

Marp for VS Code #

Stwórz proste prezentacje w formie kodu za pomocą języka znaczników Markdown.

 1. Zainstaluj rozszerzenie Marp for VS Code.
 2. Utwórz nowy plik typu Marp Markdown.
 3. Korzystając ze składni Markdown stwórz slajdy.
Prosta prezentacja w Marp.

Prosta prezentacja w Marp. (obraz autora rozszerzenia)

Przeczytaj więcej o składni Marpit Markdown, aby dowiedzieć się jak dostosować slajdy do swoich potrzeb.

Insert Date String #

Łatwy sposób na wstawienie aktualnej daty i godziny dzięki rozszerzeniu stworzonemu przez Jakuba Synowca.

 1. Zainstaluj rozszerzenie Insert Date String.
 2. Wstaw datę i godzinę:
  • cmd⌘ Shift⇧ + I (macOS)
  • Ctrl Shift + I (Windows/Linux)
 3. Jeśli chcesz zmienić format wstawianej daty i godziny, przejdź do ustawień rozszerzenia i zmień ustawienia o nazwie Insert Date String: Format:
  • domyślna wartość
   YYYY-MM-DD hh:mm:ss
   
   2021-12-30 09:07:11
   
  • Uwzględniona wartość przesunięcia czasu UTC
   YYYY-MM-DDThh:mm:ssZZZZ
   
   2021-12-30T09:07:52+0100
   

Czytaj więcej o Insert Date String w instrukcji wykorzystania.

Git Graph #

Jeśli korzystasz z gita, to jest to rozszerzenie, które pomoże Ci zwizualizować twój log zmian gita.

 1. Zainstaluj rozszerzenie Git Graph.
 2. Przejdź do Kontrola źródła lub skorzystaj ze skrótu:
  • cmd⌘ Shift⇧ + G (macOS)
  • Ctrl Shift + G (Windows/Linux)
 3. Kliknij w ikonę View Git Graph (git log).
Git Graph przykład

Git Graph przykład (obraz autora rozszerzenia)

Czytaj więcej o Git Graph w dokumentacji na temat ustawień rozszerzenia.

Code Spell Checker #

Jeśli dużo piszesz, warto poprawić literówki i błędy gramatyczne za pomocą Code Spell Checker.

 1. Zainstaluj rozszerzenie Code Spell Checker.
 2. Ustaw kursor na słowie, które chcesz zmienić.
 3. Kliknij na ikonę żarówki 💡, która pojawi się po lewej stronie lub skorzystaj ze skrótu
  • cmd⌘ + . (macOS)
  • Ctrl + . (Windows/Linux)
 4. Wybierz sugerowaną korektę do zastosowania.
Code Spell Checker przykład

Code Spell Checker przykład (obraz autora rozszerzenia)

Sprawdź listę dostępnych słowników. Znajdziesz tam słownik dedykowany dla języka polskiego Polish - Code Spell Checker. Czytaj więcej o Code Spell Checker na stronie rozszerzenia.

Open #

Sprawdź rozszerzenie Open, jeśli chcesz otworzyć np. obraz za pomocą domyślnej aplikacji lub dokument Excel bezpośrednio z Visual Studio Code.

 1. Zainstaluj rozszerzenie Open.
 2. Przejdź do Eksploratora plików lub skorzystaj ze skrótu:
  • cmd⌘ Shift⇧ + E (macOS)
  • Ctrl Shift + E (Windows/Linux)
 3. Kliknij PPM (prawy przycisk myszy) na folderze lub pliku.
 4. Wybierz opcję Open with default application.

Duplicate action #

Jeśli masz plik szablonu lub katalog z szablonami dla wielu plików, dzięki temu rozszerzeniu możesz je łatwo zduplikować za jednym razem.

 1. Zainstaluj rozszerzenie Duplicate action.
 2. Przejdź do Eksploratora plików lub skorzystaj ze skrótu:
  • cmd⌘ Shift⇧ + E (macOS)
  • Ctrl Shift + E (Windows/Linux)
 3. Kliknij PPM (prawy przycisk myszy) na folderze lub pliku.
 4. Wybierz opcję Duplicate file or directory.
 5. Wprowadź nową ścieżkę duplikatu.

Markdown All in One #

Jeśli piszesz w plikach Markdown, Twoja praca będzie znacznie łatwiejsza. Wypróbuj.

 1. Zainstaluj rozszerzenie Markdown All in One.
 2. Otwórz dowolny plik Markdown.
 3. Spróbuj utworzyć listę jak w poniższym przykładzie.
  Edytowanie listy

  Edytowanie listy (obraz autora rozszerzenia)

 4. Wklej link do zaznaczonego tekstu.
  Wklejanie linku na wybrany tekst

  Wklejanie linku na wybrany tekst (obraz autora rozszerzenia)

Czytaj więcej o Markdown All in One na stronie rozszerzenia.

Todo Tree #

Rozszerzenie to może być pomocne, jeśli w Twoim projekcie pracujesz nad wieloma plikami jednocześnie i chcesz później wprowadzić pewne poprawki. Możesz łatwo znaleźć wszystkie swoje zmiany, które zostawiłeś sobie na później.

 1. Zainstaluj rozszerzenie Todo Tree.
 2. Otwórz plik.
 3. Dodaj komentarz w pliku, możesz użyć skrótu:
  • cmd⌘ + / (macOS)
  • Ctrl + / (Windows/Linux)
 4. Dodaj TODO: w komentarzu, przykład, dla pliku Markdown: <!-- TODO: Popraw tę sekcję -->
 5. Przejdź do eksploratora TODOs na pasku bocznym.
 6. Łatwo przeglądaj wszystkie swoje rzeczy do poprawy.
Todo Tree przykład

Todo Tree przykład (obraz autora rozszerzenia)

Czytaj więcej o Todo Tree na stronie rozszerzenia.

Bookmarks #

Jeśli musisz przeanalizować pliki z wieloma wierszami, to rozszerzenie może pomóc w tworzeniu zakładek do już zweryfikowanych wierszy.

 1. Zainstaluj rozszerzenie Bookmarks.
 2. Otwórz plik.
 3. Dodaj lub usuń zakładkę za pomocą skrótu:
  • alt⌥ cmd⌘ + K (macOS)
  • alt Ctrl + K (Windows/Linux)
 4. Przejdź do eksploratora zakładek Bookmarks na pasku bocznym.
 5. Przejrzyj wszystkie swoje zakładki.
Bookmarks przykład

Bookmarks przykład (obraz autora rozszerzenia)

Czytaj więcej o Bookmarks na stronie rozszerzenia.

Foam #

Jeśli chcesz zbudować bazę wiedzy w oparciu o pliki markdown, powinieneś wypróbować Obsidian. Istnieje jednak rozszerzenie, które pomoże Ci osiągnąć ten cel w podobny sposób w Visual Studio Code. Jest ono przydatne, jeśli baza wiedzy składa się z różnych plików w formie kodu.

 1. Zainstaluj rozszerzenie Foam.
 2. Utwórz strukturę bazy wiedzy przy użyciu szablonu sugerowanego w instrukcji Pierwsze kroki.
 3. Otwórz Paletę poleceń
  • cmd⌘Shift⇧ P (macOS)
  • CtrlShift P (Windows/Linux)
 4. Wpisz Foam
 5. Wybierz np. Foam: Open Today's Note, aby utworzyć notatkę na dany dzień.
 6. Dopasuj korzystając z szablonów do swoich potrzeb.
Foam Daily Note przykład

Foam Daily Note przykład (obraz autora rozszerzenia)

Czytaj więcej o Foam na stronie projektu.